Rubriky
Novinky

Doubravan na Slovensku

Po deseti letech Doubravan opět úspěšně reprezentoval Chotěboř při koncertním turné po východním Slovensku.

V pátek 1.7.2016 jsme časně ráno vyjeli autobusem směrem k našim východním sousedům a první větší zastávku během dlouhé cesty věnovali prohlídce centra starobylé Levoče a především chrámu sv.Jakuba s překrásným oltářem Majstra Pavla z Levoče. Samozřejmě, že jsme si nenechali ujít příležitost zazpívat si v posvátných prostorách s tak úžasnou akustikou…
Naším cílem, kam jsme ve večerních hodinách dorazili, byly Spišské Vlachy – Zahura. Majitel chatového komplexu Sabinka, kde jsme měli zajištěné ubytování, nás již očekával a – vědom si faktu, že nasycený host je spokojený host- uvařil pro nás výbornou večeři.
Country koncert, který právě na pódiu areálu probíhal, byl vítanou příležitostí, jak si po dlouhém sezení v autobuse protáhnout své údy. Koncertující muzikanti byli nadšení, že mají vděčné posluchače a přidávali další a další česko-slovenské šlágry. Hudební večer tak skončil v pozdních nočních hodinách, ale ráno jsme byli opět čilí jako rybky a odhodlaní vydat ze sebe maximum.

Měli jsme před sebou sobotu s bohatým programem. Dopoledne jsme stihli prohlídku zámku Markušovce včetně Letohrádku Dardanely, kde je zajímavá expozice hudebních nástrojů. Opět jsme měli příležitost si v jeho nádherných koncertních prostorách zazpívat a Jakub Pikla zahrál na zdejší varhany.
Po obědě jsme zamířili na zkoušku nedělní mše Lux et Origo do farského kostela nanebevzetí Panny Marie ve Slatvině, abychom byli na druhý den dokonale připraveni.
Protože nás ale večer čekal první oficiální doubravanský koncert s názvem „Převážně nevážně“ přímo v chatovém komplexu Sabinka , věnovali jsme druhou část odpoledne zkoušce tohoto programu sestavenému z různých žánrů našeho repertoáru. Povedlo se a publikum naši snahu odměnilo svým potleskem. Někteří posluchači zůstali i na následný společenský večer a měli tak možnost poznat, jak se Doubravané z Čech ve svém volném čase umějí bavit i kolik talentů se v souboru ukrývá. Postupně se „vyrojilo“ hned několik hudebních nástrojů a dobrá nálada provázela celý zbytek večera.
Ale čekal nás poslední den pobytu a zodpovědnost velela: včas „na kutě“ abychom byli ráno fit.

V neděli po snídani jsme se oblékli do svátečního sborového oděvu a odjeli do Slatviny na slavnostní sv.mši.
Ještě před jejím začátkem nás na místním úřadu přijal starosta obce a nabídl občerstvení.
Za doprovodu varhan jsme zazpívali náročný part Lux et Origo a po skončení mše jsme se na přání místních farníků i bývalých členů spřáteleného (bohužel už rovněž bývalého) souboru Vlašan společně vyfotografovali.
Také nedělní odpoledne bylo nabité programem. Město Spišské Podhradie se může pochlubit nádherným skvostem: katedrálou sv.Martina ve Spišskej Kapituli. Fascinující akustika i majestátnost prostoru nás opět přiměla společně si zde zazpívat. Jakub neodolal varhanům a zahrál k radosti celého sboru i přítomných turistů dvě skladby ze svého repertoáru. Na nádvoří nás poté přišel pozdravit i sám biskup, Štefan Sečka, který všem přítomným požehnal.

Vyvrcholením našeho pěveckého turné byl Letní sborový koncert Doubravanu na nádvoří MěÚ Spišské Vlachy.
Po uvítání samotným primátorem města zpěváci Doubravanu předvedli to nejlepší, co dokázali a obecenstvo odměnilo skladby vážné, lidové i populární vřelým potleskem.
Následně jsme byli pozváni na slavnostní recepci v prostorách MěÚ, kde se mohli dlouholetí členové Doubravanu opět setkat se svými přáteli z Vlašanu.
Večer jsme si v chatě Sabinka ještě naposledy zazpívali při kytaře a v pondělí 4.7. 2016 ráno po snídani jsme již odjížděli zpět domů. Ale ani v autobuse jsme nepřestávali zpívat a smát se. Společně prožité dny nás ještě více stmelily. Byli jsme plní dojmů, ale také jsme si moc dobře uvědomovali, kolik úsilí a starostí se skrývalo za naší společnou cestou. Za všechny členy Doubravanu i jejich rodinné příslušníky, kteří měli možnost se turné zúčastnit, vyjádřil poděkování místopředseda sboru Zdeněk Hermann. Ocenil nasazení a obětavost hlavních aktérů, bez nichž by se turné nemohlo uskutečnit :
V dirigování se po celé turné střídali dosavadní sbormistryně Renata Piklová s novým sbormistrem Jakubem Piklou. Jim oběma patří velké poděkování za nastudování a úspěšnou prezentaci chotěbořského sborového umění v zahraničí. Tíha organizace celého turné pak ležela na předsedovi sboru Doubravan Jožovi Piklovi, před jehož organizačním talentem všichni smekáme.
Teď si všichni zasloužíme prázdniny a v září opět na shledanou ! A v nové sezóně bychom mezi sebou rádi uvítali nové zájemce o sborový zpěv .

Za Doubravan: Jana Lálová

Všechny fotky naleznete na http://www.facebook.com/doubravan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *