O sboru

Smíšený pěvecký sbor Doubravan, z.s. je nejstarším a jediným doposud činným spolkem v Chotěboři. Byl založen v roce 1862 a ve své dlouhé historii fungoval jako sbor mužský, ženský, smíšený, i jako orchestr. Více informací se dočtete v kapitole Historie.

V současnosti ve sboru zpívá okolo 35 nadšených zpěvaček a zpěváků z Chotěboře a širokého okolí. Od roku 2016 stojí v čele sboru dirigent Jakub Pikla. Doubravan je držitelem několika ocenění v soutěžích (Svátky písní Olomouc, Festival sborového umění Jihlava, apod.). Sbor pravidelně pořádá koncerty ve městě a okolí a účastní se různých projektů s partnerskými sbory ve východočeském regionu.
Během těchto koncertů spolupracoval sbor s různými tělesy (Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava, Východočeský akademický orchestr, Podkrkonošský symfonický orchestr, Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, Chotěbořský komorní orchestr), či dirigenty (Roman Válek, Ondřej Kukal, Miloš Bok, Jaroslav Brych).

Doubravan má ve svém repertoáru zhruba 350 opusů nejrůznějších žánrů. Repertoár obsahuje jak úpravy lidových písní, tak písňové cykly českých i zahraničních autorů, tak větší vokálně-symfonická díla (Stabat Mater, Lužanskou mši D dur a Te Deum od Antonína Dvořáka, Jarní romance Zdeňka Fibicha, Carmina Burana Carla Orffa) a samozřejmě populární vánoční repertoár.

Veškeré novinky můžete sledovat na našem facebooku, instagramu, či youtube kanálu.

Pro zájemce

Doubravan stále přijímá zpěváky do svých řad. Vítáni jsou uchazeči do všech hlasových skupin.
Požadujeme chuť a zájem o sborový zpěv, týmového ducha a alespoň základní znalosti o hudbě. Nabízíme stabilní kolektiv, nevšední hudební zážitky a dobrou zábavu!
Scházíme se ke zkouškám každou neděli mezi 18:00 – 20:00 v Základní škole Buttulova v Chotěboři. V případě zájmu se ozvěte našemu sbormistrovi.