Rubriky
Novinky

Ryba nejen na talíři…

Zatímco rybu na štědrovečerní stůl lze naservírovat během hodiny, Rybu (Jana Jakuba) je třeba před „podáváním“ připravovat delší dobu. Zvláště, když nejde o „sólokapra“, ale o kombinaci s pásmem skladeb L. Fišera s přiléhavým názvem „Vánoční“. Ano, příprava vánočního programu Doubravanu si vyžádala celé podzimní období. Pomineme-li časovou náročnost a úsilí nutné k nastudování celého programu, jak ze strany dirigenta Jakuba Pikly, tak jednotlivých členů Doubravanu, je třeba přičíst i další časovou investici, kterou zabralo organizování vánočních koncertů Doubravanu. Vystupovali jsme v Pardubicích, Heřmanově Městci, Chotěboři, Chotusicích i Pohledu. Za zdárný průběh celého projektu patří dík všem aktérům, kteří se postarali, aby vše „klaplo“.
První tři koncerty se uskutečnily ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice (dirigenti Tomáš Židek a Jakub Pikla) a spřátelenými sbory (SPS Doubravan z Chotěboře, DPS Kvítek z Chotěboře, SPS Vlastislav Heřmanův Městec, DPS Heřmanův Městec, PS Konzervatoř Pardubice). Jako sólisté účinkovali L.Vagenknechtová, M.Štefániková, A.Něhněvajsa a J. Kučera.
Posluchači v Chotusicích a Pohledu měli příležitost vyslechnout si – kromě pásma „Vánoční“ od L. Fišera – ještě směsici vánočních koled různých zemí i vánoční populární melodie za doprovodu kláves a taktovky Jakuba Pikly.
Navzdory chřipkové epidemii, která se pokoušela zdevastovat řady zpěváků, posluchači nezaznamenali nic rušivého. Všichni zpívali naplno a společně s obecenstvem si užívali nádherné vánoční atmosféry i krásných tónů hudby.
Ale neohlížíme se nostalgicky zpět. Čeká nás další sezóna a tedy nové písně a skladby. Zimní počasí tomu sice nenasvědčuje, ale jaro opravdu přijde ! Možná, že k nám přibudou i nové hlasy, protože smíšený pěvecký sbor Doubravan je otevřený všem, kdo se hodlají ve svém volném čase zpěvu věnovat a chtějí zúročit své vlohy. Teď je ta pravá chvíle překonat ostych a začít od začátku sezóny!
Za Doubravan Jana Lálová

Rubriky
Novinky

PF 2017

Smíšený pěvecký sbor Doubravan přeje všem svým příznivcům šťastné vykročení do nového roku 2017, pevné zdraví, hodně úspěchů a spoustu harmonických dní.

Těšíme se s Vámi na shledanou při našich koncertech!

Máte zájem zpívat v Doubravanu? Patřit tak do společenství hudbymilovných lidí, kteří zpívají pro radost sobě i druhým? Máte hudební talent a chcete ho zdokonalit? Pak se přijďte podívat na naše zkoušky, každé pondělí od 18.00 hodin v ZŠ Buttulova v Chotěboři. Rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Rubriky
Novinky

Doubravan na Slovensku

Po deseti letech Doubravan opět úspěšně reprezentoval Chotěboř při koncertním turné po východním Slovensku.

V pátek 1.7.2016 jsme časně ráno vyjeli autobusem směrem k našim východním sousedům a první větší zastávku během dlouhé cesty věnovali prohlídce centra starobylé Levoče a především chrámu sv.Jakuba s překrásným oltářem Majstra Pavla z Levoče. Samozřejmě, že jsme si nenechali ujít příležitost zazpívat si v posvátných prostorách s tak úžasnou akustikou…
Naším cílem, kam jsme ve večerních hodinách dorazili, byly Spišské Vlachy – Zahura. Majitel chatového komplexu Sabinka, kde jsme měli zajištěné ubytování, nás již očekával a – vědom si faktu, že nasycený host je spokojený host- uvařil pro nás výbornou večeři.
Country koncert, který právě na pódiu areálu probíhal, byl vítanou příležitostí, jak si po dlouhém sezení v autobuse protáhnout své údy. Koncertující muzikanti byli nadšení, že mají vděčné posluchače a přidávali další a další česko-slovenské šlágry. Hudební večer tak skončil v pozdních nočních hodinách, ale ráno jsme byli opět čilí jako rybky a odhodlaní vydat ze sebe maximum.

Měli jsme před sebou sobotu s bohatým programem. Dopoledne jsme stihli prohlídku zámku Markušovce včetně Letohrádku Dardanely, kde je zajímavá expozice hudebních nástrojů. Opět jsme měli příležitost si v jeho nádherných koncertních prostorách zazpívat a Jakub Pikla zahrál na zdejší varhany.
Po obědě jsme zamířili na zkoušku nedělní mše Lux et Origo do farského kostela nanebevzetí Panny Marie ve Slatvině, abychom byli na druhý den dokonale připraveni.
Protože nás ale večer čekal první oficiální doubravanský koncert s názvem „Převážně nevážně“ přímo v chatovém komplexu Sabinka , věnovali jsme druhou část odpoledne zkoušce tohoto programu sestavenému z různých žánrů našeho repertoáru. Povedlo se a publikum naši snahu odměnilo svým potleskem. Někteří posluchači zůstali i na následný společenský večer a měli tak možnost poznat, jak se Doubravané z Čech ve svém volném čase umějí bavit i kolik talentů se v souboru ukrývá. Postupně se „vyrojilo“ hned několik hudebních nástrojů a dobrá nálada provázela celý zbytek večera.
Ale čekal nás poslední den pobytu a zodpovědnost velela: včas „na kutě“ abychom byli ráno fit.

V neděli po snídani jsme se oblékli do svátečního sborového oděvu a odjeli do Slatviny na slavnostní sv.mši.
Ještě před jejím začátkem nás na místním úřadu přijal starosta obce a nabídl občerstvení.
Za doprovodu varhan jsme zazpívali náročný part Lux et Origo a po skončení mše jsme se na přání místních farníků i bývalých členů spřáteleného (bohužel už rovněž bývalého) souboru Vlašan společně vyfotografovali.
Také nedělní odpoledne bylo nabité programem. Město Spišské Podhradie se může pochlubit nádherným skvostem: katedrálou sv.Martina ve Spišskej Kapituli. Fascinující akustika i majestátnost prostoru nás opět přiměla společně si zde zazpívat. Jakub neodolal varhanům a zahrál k radosti celého sboru i přítomných turistů dvě skladby ze svého repertoáru. Na nádvoří nás poté přišel pozdravit i sám biskup, Štefan Sečka, který všem přítomným požehnal.

Vyvrcholením našeho pěveckého turné byl Letní sborový koncert Doubravanu na nádvoří MěÚ Spišské Vlachy.
Po uvítání samotným primátorem města zpěváci Doubravanu předvedli to nejlepší, co dokázali a obecenstvo odměnilo skladby vážné, lidové i populární vřelým potleskem.
Následně jsme byli pozváni na slavnostní recepci v prostorách MěÚ, kde se mohli dlouholetí členové Doubravanu opět setkat se svými přáteli z Vlašanu.
Večer jsme si v chatě Sabinka ještě naposledy zazpívali při kytaře a v pondělí 4.7. 2016 ráno po snídani jsme již odjížděli zpět domů. Ale ani v autobuse jsme nepřestávali zpívat a smát se. Společně prožité dny nás ještě více stmelily. Byli jsme plní dojmů, ale také jsme si moc dobře uvědomovali, kolik úsilí a starostí se skrývalo za naší společnou cestou. Za všechny členy Doubravanu i jejich rodinné příslušníky, kteří měli možnost se turné zúčastnit, vyjádřil poděkování místopředseda sboru Zdeněk Hermann. Ocenil nasazení a obětavost hlavních aktérů, bez nichž by se turné nemohlo uskutečnit :
V dirigování se po celé turné střídali dosavadní sbormistryně Renata Piklová s novým sbormistrem Jakubem Piklou. Jim oběma patří velké poděkování za nastudování a úspěšnou prezentaci chotěbořského sborového umění v zahraničí. Tíha organizace celého turné pak ležela na předsedovi sboru Doubravan Jožovi Piklovi, před jehož organizačním talentem všichni smekáme.
Teď si všichni zasloužíme prázdniny a v září opět na shledanou ! A v nové sezóně bychom mezi sebou rádi uvítali nové zájemce o sborový zpěv .

Za Doubravan: Jana Lálová

Všechny fotky naleznete na http://www.facebook.com/doubravan

Rubriky
Novinky

Doubravan má nového sbormistra

S oficiální platností od 4. září 2016 si výbor SPS Doubravan, po předchozím odstoupení dosavadní sbormistryně, paní Renáty Piklové, do svého čela zvolil nového sbormistra, pana Jakuba Piklu.

Jakub Pikla je mj. synem dosavadní sbormistryně, někdejším dlouholetým členem sboru, budoucím studentem 6. ročníku Konzervatoře Pardubice a Akademie múzických umění v Praze.

Celý sbor velmi děkuje za 18 leté (!) nepřetržité vedení paní Renátě Piklové, která se sborem nastudovala nesčetně skladeb jak a capella, tak i mnoho velkých vokálně-instrumentálních děl (např. C. Orff – Carmina Burana, A. Dvořák – Stabat Mater, M. Schneider – Trnavský – Missa Pastoralis „Alma nox“, aj.). Pod jejím vedením byl sbor několikrát v zahraničí (Belgie, Slovensko 2x, Maďarsko), či udržoval čilé styky se sbory domácí scény (Mariánské Lázně, Heřmanův Městec, Pelhřimov aj.). Výše zmíněný zájezd na Slovensko, který se konal ve dnech 1. – 4. července 2016 byl jedním z posledních vrcholů jejího vedení sboru Doubravan.

IMG_3558

mamka_kvítek

Rubriky
Novinky

Doubravan na Bíleckém hudebním létu 2016

Sbor Doubravan nechyběl ani letos na festivalovém koncertu v malebném Údolí řeky Doubravy, který pořádal Osadní výbor Bílek za pomoci města Chotěboř a SDH Bílek. Sbor zazpíval několik populárních písní ze svého repertoáru a také uvedl několik částí z cyklu V přírodě od Antinína Dvořáka.

Na koncertu se také představilo Kabátovo kvarteto (Sára Schumová, Martina Bártová – housle, Vladimír Krejčí – viola, Štěpán Křováček – violoncello), nesoucí jméno po českém skladateli a violistovi Jiřím Kabátovi, které zahrálo hned několik melodií z filmů a na konec také populární Vejvodovu Škodu lásky.

Dále si diváci mohli poslechnout velmi talentovanou vycházející sopranistku, slečnu Marianu Ambrožovou, která zazpívala několik písní od B. Smetany, část cyklu Ej, srdénko moje od Klementa Slavického a několik árií z Toscy (G. Puccini) a Rusalky (A. Dvořák).

Na závěr koncertu zazněla v podání všech účinkujících píseň od místního rodáka a někdejšího sbormistra Doubravanu, Emanuela Konfršta, Můj rodný kraj – „Doubravka“.

SPS Doubravan děkuje za pozvání a svým mladým spoluúčinkujícím přeje hodně úspěchů v jejich nastávajícíh kariérách.

Celou fotogalerii můžete vidět na www.facebook.com/doubravan

Rubriky
Novinky

Uzavírání sezony 2014/2015

O tom, že sborové zpívání nejsou jen hodiny a hodiny proseděné na zkouškách či prostáté na koncertech, se mohli přesvědčit členové Doubravanu a jejich blízcí v sobotu 27. června v zahradě u chotěbořské sokolovny. Ač bylo počasí chvílemi nepříznivé, „doubravany“ to od jejich záměru neodradilo – Rychle se zhodnotila uplynulá sezona, nastínil se vývoj té příští, a pak už se jen jedlo, pilo, zpívalo…